Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2015

22:01
Chcę wierzyć w wartości, których we mnie zabrakło.
— cały ten czas buduję od podstaw.
22:00
7326 771b
Reposted fromLittleJack LittleJack viagalawaygirl galawaygirl
21:28
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viawondi wondi
21:24
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viapiehus piehus
21:23
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viamiischa miischa
21:22
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
Reposted fromkarosia karosia viapastelina pastelina
21:22
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapastelina pastelina
21:20
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— kobiececytaty
Reposted fromwonderLife wonderLife viaborn2die born2die
21:20
Nie jestem z tych, których zrozumiesz za pierwszym razem.
— W.E.N.A.
Reposted frommonsoon monsoon viaborn2die born2die
21:19
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viamiodzio- miodzio-
21:18
Ból zanika... Chyba że go karmisz.
— Once upon a time
Reposted frompensieve pensieve viamiodzio- miodzio-
20:34
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viamiodzio- miodzio-
20:32
I still catch myself feeling sad about things that don’t matter anymore.
— Kurt Vonnegut  (via psych-facts)

April 15 2015

21:19
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz – ja i sobie nie zrobię śniadania.
— A. Osiecka
21:19
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
21:18
Czasem wystarczy chwila, by zapomnieć o całym życiu, czasem nie wystarcza życia, by zapomnieć o jednej chwili.
— Bezimienna
21:16
you think everything is okay but a few days later you find yourself depressed and lonely, crying at 2pm wanting to end your life.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vialemkove lemkove
21:08
Play fullscreen
Poukładaj mnie kawałek po kawałeczku, poukładaj mnie proszę, 
bo taki podzielony na części jestem zupełnie do niczego, poskładaj tak jak dziecko składa klocki lego 
Reposted frompastelina pastelina
21:07
Co ma przeminąć, to przeminie. A co ma zranić do krwi zrani.
— M. Bajor
21:04
Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawindofchange windofchange
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl