Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

21:03
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viamiodzio- miodzio-
21:03
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiodzio- miodzio-
Sponsored post
04:05
21:03
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viamiodzio- miodzio-
21:03
How dangerous,” she thought, “to finally have something worth losing.
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
21:02
Lepiej piszę, niż mówię. Gdy kogoś lubię, jest mi niewiarygodnie trudno rozmawiać z nim twarzą w twarz, bo boję się odrzucenia.
— Christiane F. Życie mimo wszystko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamrautyna mrautyna
21:02
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viapapaja papaja
21:01
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamrautyna mrautyna
21:00
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viapiehus piehus
20:59
0748 052d
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaAmericanlover Americanlover
20:58
4783 bbd4 500
carlin
20:57
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus
20:55
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viapiehus piehus
20:55
4917 5d4c
Reposted frominochi inochi viamrautyna mrautyna
20:55
2804 4967 500
Reposted frommirowsky mirowsky viamrautyna mrautyna
20:54
1438 e2d7 500
Reposted fromof-23 of-23 viamrautyna mrautyna
20:54
Play fullscreen
Tak się boję o siebie, że zostanę sam, o swój psychiczny stan
20:54
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— ~
20:53
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiischa miischa
20:52
7873 0509 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapiehus piehus

March 29 2015

20:43
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...